fbpx

Żłobek Kolorowe Rybki oferuje opiekę dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat

Żłobek Kolorowe Rybki to kameralna placówka, w której utworzenie włożyłyśmy całe nasze serca, wiedzę i doświadczenie zawodowe. Powstał on z myślą o stworzeniu miejsca pełnego ciepła i domowej atmosfery, w którym dzieci będą mogły wzrastać i rozwijać się w poczuciu bliskości i bezpieczeństwa. Sprzyja temu nie tylko starannie przemyślana aranżacja placówki, selektywny dobór zabawek i pomocy dydaktycznych, ale przede wszystkim przemiła, profesjonalna kadra pedagogiczna. W naszym żłobku szanujemy i wspieramy indywidualność każdego dziecka, staramy się podążać za jego wewnętrzną ciekawością świata, inspirować do jego eksploracji, wsłuchiwać się w emocje dziecka. Przykładamy przy tym dużą wagę do rozwijania potencjału twórczego naszych podopiecznych.

Czynimy to poprzez inicjowanie zabaw muzycznych, plastycznych i teatralnych. Tego typu aktywności nie tylko pozytywnie stymulują rozwój zmysłów, sprawność manualną i procesy poznawcze, ale owocują także wzrostem kreatywności, umacniają wiarę we własne możliwości i sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku samego siebie. Jesteśmy także świadomi, że aby dziecko mogło z powodzeniem rozwijać wewnętrzny potencjał i drzemiące w nim talenty musi wzrastać w atmosferze zrozumienia, akceptacji, a przede wszystkim szacunku do jego osoby. Wszystkie zajęcia w naszej placówce prowadzone są z poszanowaniem tych zasad, a dzieci od początku uczone są konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz uwrażliwiane na potrzeby innych osób.