fbpx

Dokumenty do pobrania

Statut Żłobka

Regulamin Organizacyjny Żłobka

Upoważnienie do odbioru dziecka ze Żłobka

Umowa o świadczenie usług w Żłobku

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Karta informacyjna

Karta zgód i oświadczeń