fbpx

  Formularz zgłoszeniowy


  Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Niepublicznego Żłobka „Kolorowe Rybki”, ul. Feliksa Nowowiejskiego 5 H, 20-880 Lublin


  Dane dziecka:  Dane kontaktowe Rodzica/Opiekuna Prawnego:
  KLAUZULA INFORMACYJNA


  Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych będzie firma Events Story Magdalena Janssen, Budziejewko 5, 62-290 Mieścisko, NIP 7122611576, prowadząca Niepubliczny Żłobek „Kolorowe Rybki”, ul. Feliksa Nowowiejskiego 5 H, 20-880 Lublin.
  1. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a - c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w celu realizacji procesu rekrutacji.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia proces rekrutacji.
  3. Na podstawie wyrażonej w Formularzu zgłoszeniowym zgody, dane osobowe w nim udostępnione będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (maksymalnie przez okres 6 miesięcy, licząc od daty ich przekazania).
  4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
  5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej*
  Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka udostępnionych w Formularzu zgłoszeniowym do Niepublicznego Żłobka „Kolorowe Rybki” w Lublinie, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a – c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.*