fbpx

Żłobek Kolorowe Rybki oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do lat 3, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.00

Dbamy o spójność i holistyczne podejście do opieki, wychowania
i edukacji dzieci, poprzez:

  • Ciepłą i kameralną atmosferę, sprzyjającą zaspokojeniu potrzeby bliskości i bezpieczeństwa dzieci
  • Poszanowanie indywidualności każdego podopiecznego, zgodnie z zasadą wspierania rozwoju zgodnie z jego naturalnym tempem i potrzebami dziecka
  • Łagodną, indywidualnie uzgadnianą, bezpłatną adaptację dziecka
  • Zapewnienie pobytu w pomieszczeniach spełniających najwyższy standard bezpieczeństwa i higieny
  • Stały dopływ świeżego – filtrowanego powietrza dzięki wyposażeniu obiektu w specjalistyczną instalację wentylacji mechanicznej
  • Aranżację przestrzeni pomyślaną w sposób sprzyjający pozytywnemu kształtowaniu się sfery psychofizycznej dziecka
  • Zatrudnianie wyłącznie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
  • Pakiet starannie opracowanych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, w tym rytmiki, zabaw z językiem angielskim, zajęć plastyczno-manualnych, muzycznych, ruchowych
  • Zdrowe i zbilansowane posiłki dostarczane przez renomowaną firmę specjalizującą się w żywieniu dzieci, w tym możliwość ustalenia diety indywidualnej